مقاله تاثیر پارامت رهای عملیاتی بر میزان تولید آب اکسیژنه در راکتور ستونی حبابی با استفاده از مدل پر

ساخت وبلاگ
چکیده : چکیده مقاله: این تحقیق به بررسی اثر سرعت گاز, ارتفاع مایع, فشار و دما بر میزان تولید آب اکسیژنه در ف... با عنوان : مقاله تاثیر پارامت رهای عملیاتی بر میزان تولید آب اکسیژنه در راکتور ستونی حبابی با استفاده از مدل پر بخوانید :

چکیده مقاله:

این تحقیق به بررسی اثر سرعت گاز, ارتفاع مایع, فشار و دما بر میزان تولید آب اکسیژنه در فرایند تولید آن از اکسیژن و ایزو پروپیل الکل پرداخته است. تغییرات غلظت آب اکسیژنه, ایزو پروپیل الکل و اکسیژن در طول راکتور ستونی حبابی با جریان ناهمسو و با ارائه مدل پراکندگی محوری برای هر دو فاز گاز- مایع و حل معادلات دیفرانسیل مربوطه با روش تفاضل محدود, شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی با نتایج حاصل از راکتورستونی حبابی نیمه صنعتی با قطر ٣٥ سانت یمتر و ارتفاع 1/5 متر و با انداز هگیری غلظ تها در ورودی و خروجی مقایسه شده و تطبیق خوبی مشاهده گردید


موضوعات مرتبط: مقالات مرتبط با اب اکسیژنهمقاله,تاثیر,پارامت,رهای,عملیاتی,میزان,تولید,اکسیژنه,راکتور,ستونی,حبابی,استفاده,...
نویسنده : بازدید : 22 تاريخ : يکشنبه 5 شهريور 1396 ساعت: 12:55