اكسیدان در صنایع بهداشتی و آرایشی-اب اکسیژنه جایگزین ارزان قیمت اکسیدان برای رنگ مو | بلاگ

اكسیدان در صنایع بهداشتی و آرایشی-اب اکسیژنه جایگزین ارزان قیمت اکسیدان برای رنگ مو

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

اكسیدان در صنایع بهداشتی و آرایشی:

اگر موی سیاه سر را با مخلوطی از 100 گرم آب اکسیژنه 30% و چهار قطره محلول 25% آمونیاک تر نمایند و پس از 10 تا 20 دقیقه با آب خالص و سپس با محلول اسید استیک‌دار بشویند، بور مایل به قرمز می‌شود.وجود آمونیاک از این جهت لازم است که آب اکسیژنه در حضور قلیاییها سریعتر اکسیژن می‌دهد و در نتیجه موها تندتر بور می‌شوند. مصرف مکرر آب اکسیژنه برای مو مضر است زیرا که مو را شکننده می‌نماید.

سفیدكننده و رنگبر:

از هیدروژن پر اكسید (آب اكسیژنه) برای سفید كردن چوب، خمیر كاغذ، الیاف پارچه، نخ ابریشم، پشم، مو و الیاف مصنوعی مانند نایلون (پلی‌استر) استفاده می‌شود. این ماده همچنین می‌تواند با مواد شیمیایی دیگر واكنش نشان داده و رنگ‌ آنها را تغییر داده یا از بین ببرد؛ برای نمونه، پتاسیم پرمنگنات یك جامد بنفش‌رنگ است كه در اثر واكنش با آب اكسیژنه در محیط اسیدی به رنگ صورتی تبدیل می‌شود.

در جنگ جهانی دوم آب اکسیژنه 85%برای اکسیداسیون سریع الکل در زیر دریاییها و موشکها مصرف می‌کردند. آب اکسیژن رقیق را برای قرقره کردن هم بکار می‌برند

اثر پراكسید هیدروژن و ملاتونین بر بلوغ هسته ای اووسیت در شرایط برون تنی

عوامل مختلفی در محیط كشت مانند تعادل تغذی های و هورمونی و همچنین تن شهای متنوع مثل اكسیداتیو، گرما و ... در بلوغ آزمایشگاهی تخمك اثرگذار م ی باشند. كشت تخمك در محیط آزمایشگاهی به دلیل تغییر در شرایط رشد مانند افزایش نور، اكسیژن، غلظت بالای متابولی تها و سوبستراها سبب افزایش تولید رادیكال های آزاد در طول مدت زمان متابولیسم هوازی تخمك می شوند و در نتیجه تنش اكسیداتی و افزایش م ی یابد .رادیكال های آزاد، اتم ها یا مولكول هایی هستند كه به سبب دار ا بودن یك ی ا چند الكترون جفت نشد ه، از فعالیت زیادی برخوردارند و به دلیل داشتن تك الكترون، هنگام گردش خون ،می توانند به ماكرومولكولهای حیاتی مانند لیپیدها،، پروتئین ها،DNA جانداران و كربوهیدرات ها متصل شده و آسیب جبران ناپذیری وارد كنند.

 

 

 (Reactive Oxygen Species)ROS شامل هیدروژن پراكساید، یون اكسیژن و هیدروكسیل رادیكال می باشد كه افزایش غلظت مولكول های ROS در محیط كشت سبب تنش اكسیداتیو شده و به غشای سلول و DNA آسیب زده و از طرفی سبب آپوپتوزیس خواهد شد .رادیكال های آزاد سبب از كارافتادن میتوكندر یها، آسیب RNA و DNA و پروتئین ها

می شود. كاهش غلظت مولكول های ROS در محیط كشت جهت بلوغ تخمك ضروری می باشد. سلول های كومولوس با فعالیت آنتی اكسیدانتی خود به كمك گلوتاتیون پراكسیداز و كاتالاز سبب خنثی شدن آسیب های ناشی از تنش اكسیداسیون می شوند.

یكی از را ههای كاهش تنش اكسیداتیو در محیط كشت آزمایشگاهی بلوغ تخمك، استفاده از آنتی اكسیدانت ها می باشد .ملاتونین، مهم ترین هورمون غده صنوبری، در ابتدا به عنوان هورمون موثر در فیزیولوژی تولید مثل، در حیوان هایی كه تولید مثل فصلی داشتند شناسایی شد.

اخیرا گزارش شده است كه ملاتونین بطور مستقیم رادیكال های آزاد را از بین می برد و بطور غیر مستقیم نیز با تحریك آنزیم های آنتی اكسیدانت، در از بین بردن رادیكا لهای پراكسید هیدروژن دو برابر قوی تر از ویتامین E عمل می كند. ملاتونین در برخی مواقع ممكن است سبب ترمیم برخی از مولكو لهایی كه اكسیده شده شود  . بطور كلی ملاتونین بیوانرژتیك سلول را بهبود بخشیده، مكانیسم های ترمیم كننده ژنوم میتوكندری را فعال كرده و تولید ATPرا افزایش می دهد.

از طرف دیگر ملاتونین لیپید را در غشا، پروتئین را در سیتوزول و DNAرا در هسته از آسیب رادیكال های آزاد حمایت میكند. ملاتونین از طریقافزایش آنزی مهای اصلی آنتی اكسیدانت مانند گلوتاتیون ردوكتاز،گلوكز 6 فسفات دهیدروژناز سبب كاهش راد یكال های آزاد یا

ROS  می شود و همچنین مولكولهای مخالف تنش اكسیداتیو را افزایش میدهد. برخی از اثرات ملاتونین از طریق غشامیانجی گری می شود و احتمالا گیرنده های غشایی و هسته ای در تسهیل اثرات آنتی اكسیدانتی ملاتونین درگیر میباشند بطوری كه ملاتونین به راحتی از غشاهای بیولوژیك وارد سلول شده وتاثیر می گذارد. پیشنهاد شده است كه بافت های حساس مانند تخمدان، بیضه، مغز استخوان و لوله های گوارشی كه در معرض تنش های اكسیداتیو قرار دارند می توانند به سرعت ملاتونین تولید نمایند.

 


موضوعات مرتبط: اب اکسیژنه گرید بهداشتی...
نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : شنبه 7 مرداد 1396 ساعت: 19:10