توليد خودروهايي با سوخت آب اکسيژنه در کشور

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

پژوهشگران دانشگاه اميرکبير خودروهاي شيميايي با سوخت دوستدار طبيعت عرضه کردند که از نتايج آن مي توان در صنايع خودرو سازي استفاده کرد. مجري طرح توليد خودرو با سوخت پاک گفت:در اين سيستم از واکنش ساده تجزيه آب اکسيژنه به عنوان نيروي پيشران استفاده شده است. گاوگاني سوخت ابتکاري اين نوع ماشين را آب اکسيژنه و پتاسيم پرمنگنات عنوان کرد.

 
...
نویسنده : بازدید : 10 تاريخ : پنجشنبه 13 آبان 1395 ساعت: 20:19